UNII-WHG7I49FAK component DGOAXBPOVUPPEB-QMMMGPOBSA-N